Анксиозност и паника

Кога се плашам од стравот

Оној кој доживеал паничен напад, знае дека тој може да делува како вистинска траума. Паничниот напад е вистински силно, непријатно и застрашувачко искуство, кое може да го искусите само еднаш или повеќе пати, и ако е проследен со „предвидувачки“ страв од повторна панична реакција, може да постане и хронична состојба.…

Анксиозни состојби

Јунгијанскиот аналитичар Џејмс Холис вели, „Она кое можам да го освестам, да се соочам директно со истото и да се справам како возрасен, ме ослободува од несвесната врзаност за него….Ние добиваме она што можеме од анксиозноста, која како магла, го замрачува патот нанапред.“ Многумина го нарекуваат ова време во кое…

Нема производи во кошничка