Контакт

Контактирај нè

  Податоци за компанијата

  ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ ПОДАТОЦИ
  НазивДруштво за психолошко советување ПСИХОЛОШКО КАТЧЕ МАНДАЛА ДООЕЛ Скопје
  Правна формаД.О.О.Е.Л. ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ НА ЕДНО ЛИЦЕ 
  ДејностДруго образование неспомнато на друго место 
  ЕДБ4057017536172
  Матичен број7185120
  Жиро сметка210071851200111
  Депонент банкаНЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ 
  АдресаПРАШКА 13/1-3  
  МестоСКОПЈЕ-КАРПОШ

  Нема производи во кошничка