Услуги на Мандала

Mесто за личен раст и развој

Психолошко советувалиште

Психологија и психотерапија

Базирана на психолошката наука и истражувања, психотерапијата има главна задача да биде Ваш навигатор во справувањето со одредена психолошка состојба.

Семејно советување

Семејното советување е системски концепт, во кој станува јасно дека одредени состојби, проблеми и кризи настануваат во специфичен контекст од.

Системски семејни констелации

Станува збор за трансгенерациски метод креиран од Bert Hellinger, со кој се изнесува на виделина и разрешува заплетеноста на семејниот.

Предавања од областа на психологијата

Предавањата се наменети за да Ве едуцираат, информираат и да Ви понудат специфични психолошки знаења за теми кои Вас Ве.
rabotilnici-za-licen-razvoj

Работилници за личен развој

Работилниците за личен развој имаат две компоненти: психоедукативна и искуствена. Во психоедукативниот дел, наша цел е подобро да ја разберете.
psiholosko-testiranje

Психолошко тестирање

Психолошкото тестирање се прави за конкретна цел, за која ни е важно да креираме психолошки наод и мислење за личноста..
grupna-psihoterapija

Групна психотерапија

Групата за личен раст и развој е место и време во кое можеме да бидеме бескрајно свои, автентични, слободни. Простор.
psiholoska-analiza-na-sonista

Психолошка анализа на соништа

Сите сонуваме, секоја ноќ, неколкупати во текот на ноќта. Соништата нè учат, инспирираат, нè насочуваат, но и раскажуваат...

Ние не сме она што ни се случило, ние сме она што ќе го избереме

Нема производи во кошничка