Семејно советување

Семејното советување е системски концепт, во кој станува јасно дека одредени состојби, проблеми и кризи настануваат во специфичен контекст од релации, и токму во тој контекст лежи нивното разрешување.

Семејното советување се практикува во следниве ситуации:

– Адолесцентна криза (комуникациски и врснички проблеми, проблеми на адаптација и училишен успех, сексуална ориентација, нарушување на исхраната, самодоверба, анксиозност, фобии, депресија и сл.)

– Брачна/партнерска криза

– Развод на брак и родителски грижи, усогласувања и дилеми

– Загуба на семеен член

– Семејство со семеен член со нарушено ментално здравје, и многу други.

Е-информатор

Нема производи во кошничка