Предавања од областа на психологијата

Предавањата се наменети за да Ве едуцираат, информираат и да Ви понудат специфични психолошки знаења за теми кои Вас Ве интересираат. Темите се однесуваат на психолошки состојби, лични и животни кризи, и релации.

Предавањата се интерактивни, и тоа значи дека во размената на нашите идеи, искуства и информации, заеднички го креираме контекстот во кој ги отвораме темите и ги охрабруваме делувањата кои нè носат во насока на повисок квалитет на животот, подобро психофизичко здравје, и кон квалитетни релации кои нè исполнуваат.

Е-информатор

Нема производи во кошничка