Ивана Станковска

Ивана Станковска

  • Професија: М-р психолог, семеен советник
  • Искуство: 13 години
  • Локација: Прашка 13-1/3 - Скопје
  • Е-пошта: info@psiholoshkokatche.mk
  • Телефон: +389 72 311 677

Review Psychologist

Искуство и биографија

Психолошката дејност е мојата базична дејност, при што професионалниот пат, едукацијата и искуството ми донесоа титула магистер по клиничка психологија и системски семеен советник. Своите магистерски студии по психологија ги завршив во јули 2007 година во Лион, Франција (Универзитет Лумиер Лион2), а од 2010 се стекнав со сертификат за семеен советник од европски сертифицирана Школа за системска семејна психотерапија во Македонија (Институт за брак, семејство и системска пракса Алтернатива).

Во досегашното работно искуство, покрај основната психолошка дејност на психолошка проценка, психодијагностика и психолошка поддршка,сум работела на повеќе специфични проекти наменети за:
– луѓе кои страдале од хронични болести,
– поддршка на лица во програм на субституциони третмани за лекување на зависност од дроги
– тренинзи за личен раст и развој на адолесценти,
– психоедукација и поддршка на бременост и родителство.
Мојата најголема професионална љубов е психолошка анализа на соништа. Ги проучувам соништата повеќе од 13 години, особено Аналитичката метода на Carl Jung, Marie Louis Von Franz, Marion Woodman, L.W.Jaffe, J.A.Hall, како и современите истражувачи на сонот.  Во мојата работа, ги применувам знаењата од системска семејна психотерапија, базичните гешталт техники,и методата на семејни констелации.
Денеска работам психолошка поддршка и психодијагностика; индивидуално, партнерско и семејно советување со цел разрешување на различни психолошки и релациски предизвици, постигнување лична автентичност, целовитост, исполнетост, квалитетен личен и семеен живот.

Вистински уживам во мојата работа. Уживам во секое сознание за животните промени, постигнувања и развој кај моите клиенти. Бескрајно сум благодарна за нивната доверба, бидејќи низ работата со нив, за краток период станувам дел од нивните животни приказни и ги придружувам на нивниот пат кон развојот, менталното здравје и извонредноста. Тие, стануваат за момент дел од мојата животна приказна, и ме облагодаруваат и збогатуваат. Секој на свој начин и во својата улога и позиција во процесот, растеме и се развиваме.

Сертификати и благодарници

Нема производи во кошничка