Психолошка анализа на соништа

Сите сонуваме, секоја ноќ, неколкупати во текот на ноќта. Соништата нè учат, инспирираат, нè насочуваат, но и раскажуваат за нашето колективно наследство и иднина, усмерувајќи го развојот на цели култури и цивилизации. Според своето значење, тие може да бидат мали и големи. Можат да ни донесат корисна препорака за моменталната наша ситуација, или да најават значајни промени во нашиот живот. Исто така, може да бидат предвидувачки, предупредувачки, исцелителни, компензациски, астрални. Секој сон е посебен и неговото значење му припаѓа само на оној кој го сонува – секој човек креира своја симболика зависно своите искуства. Анализата е личен процес, без разлика дали се прави индивидуално или во група. Индивидуалните сеанси овозможуваат длабинска анализа на соништата која може да поттикне значајна работа на себе низ психолошко советување и психотерапија.

Што ни овозможува психолошката анализа на соништа?

 

  1. Пораките од соништата помагаат да ги корегираме свеснoто гледање и доживување на секојдневните ситуации, на луѓето во нив, како и на самите нас во смисла на себезапознавање. На тој начин можеме да избегнеме повеќе заблуди и конфликти, да бидеме задоволни и успешни во нашиот живот бидејќи подобро ќе го разбереме
  2. Соништата не подготвуваат за важни животни случувања, настани и промени. На тој начин трошиме многу помалку психолошка енергија кога ќе се случат тие настани, бидејќи веќе сме ги обработиле психолошки низ соништата.
  3. Соништата кои се повторуваат, имаат исти или слични елементи и содржини, му помагаат на сонувачот да ја согледа животната ситуација или проблем во кој се наоѓа, а кој не успева да го согледа на свесно ниво и затоа одново влегува во истите ситуации и проблеми
  4. Кошмарните соништа упатуваат на горлив животен проблем кој сонувачот не успева да го реши бидејќи го нема целосниот увид во проблемот кој се чини дека бара итно разрешување
  5. Соништата може да дадат конкретно и јасно предупредување за извесна опасност, па навремената анализа може да помогне да се избегнат ризични и непријатни настани
  6. Некои соништа предвидуваат повеќе или помалку значајни настани. Понекогаш првиот сон од детството на кој се сеќава сонувачот, може да ја прикаже неговата животна приказна
  7. Низ долгогодишна анализа на соништата, сонувачот може да го следи својот развој и созревање, како и главните конфликти кои го кочат тој процес.

Е-информатор

Нема производи во кошничка