Запомнете ги своите соништа!

Еден од најголемите проблеми со кои се сретнуваат луѓето кои би сакале да ги анализираат своите соништа, е нивното заборавање. Во моментот на будење тие се свесни за сонуваната содржина но тоа сеќавање брзо „испарува“, оставајќи го сонувачот со непријатно чувство на лишеност и залудни обиди да се присети. Наместо тоа, останува само впечатокот за тоа дали сонот е пријатен или непријатен и евентуално, само едно претчуство за приказната во сонот. Поради тоа, потребно е однапред да се подготвите за да го запомните сонот.
Можете да водите дневник на соништа, односно да имате тетратка и пенкало кои ќе се наоѓаат секогаш покрај вас. Веднаш по будењето, додека содржината на сонот е сеуште релативно целовита, добро е веднаш да се запише, без многу размислувања и анализирања на сонот. Некои симболи/слики во сонот може и да се нацртаат, ако тоа е полесно за вас, бидејќи и тоа е начин сонот да се запомни.

Исто така, доколку брзате и не сте во можност ништо да запишете, тогаш прераскажете си го сонот неколку пати. Тоа е можност истиот да се задржи подолго време во вашата меморија, додека не најдете време за да го запишете во вашиот дневник.

Многу нешта влијаат на можноста да ги запомниме соништата и да ги ползуваме нивните пораки. Неколку препораки во врска со тоа:
– Дозволете си квалитетно спиење, односно онолку часа колку што ви е потребно за физичка, ментална и емоционална регенерација
– Опуштете ги сите мисли кога легнувате. Дозволете си лесно и неоптоварено да потонете во сон. Сè што треба да направите, одлучите, разрешите, ќе го сторите утре. Сега е време за спиење.
– Дозволете си да изградите убава релација со вашето несвесно. Обрнете внимание на вашите соништа, без разлика дали се убави или кошмари. Сите тие ви носат значајни подароци.

Нема производи во кошничка